Hvordan konverterer du Celsius til Kelvin?

Hvad er temperaturen?

Temperatur er intensiteten af ​​hotness eller koldhed af en genstand. Termodynamisk temperatur kan defineres som et mål for kinetisk energi af molekyler (eller atomer) af objektet. Generelt jo hurtigere molekylerne bevæger sig i et objekt, desto højere er den kinetiske energi og temperaturen.

En anden tilgang til at definere temperatur er at overveje to genstande bestående af forskellige metaller (varmeledere). Når disse genstande holdes i kontakt i lang tid, vil de nå en tilstand af "Termisk ligevægt". Ligevægt angiver, at objekterne ikke længere overfører nogen netto (varme) energi til hinanden. Vi vil så sige, at de to givne objekter er ved samme temperatur. Dette er den egenskab, der kan bruges til at måle temperaturen. Når vi holder et termometer i kontakt med objektet (hvis temperatur skal opdages), kan objektets temperatur bestemmes, når ligevægten er nået. Men for meget varme, bevægelige eller fjerne genstande bruger vi generelt intensitet af infrarød (varme) stråling til måling af temperatur. Forskere har også udviklet termometre, der arbejder ved at måle lydens hastighed i gas.

Temperaturvægte

Tre almindeligt anvendte temperaturskalaer er Celsius (C), Fahrenheit (F) og Kelvin (K). En fjerde skala, Rankine (R), bruges til nogle tekniske formål. På denne skala er graden størrelse den samme som på Fahrenheit skalaen, og dens nul er ved det absolutte nul. Kelvin er temperaturenheden i det internationale system af enheder (SI).

Celsius skalaen

Celsius skalaen blev opfundet af en svensk astronom, Anders Celsius. I denne skala er forskellen mellem temperaturerne på frysepunktet og kogepunkterne for vand opdelt i 100 enheder eller grader. Frysepunktet er indstillet til 0 grader Celsius, og kogepunktet er sat til 100 grader Celsius, både i standard atmosfærisk tryk. Denne skala kaldes ofte som centigrade skalaen, fordi afstanden mellem de to definerede punkter (frysning og smeltepunkter af vand) er 100 grader.

Kelvin-skalaen

Når materialer afkøles, mister de varme, og deres temperatur falder. Teoretisk kan vi holde køle ned et objekt, indtil der ikke er mere varme tilbage til at give ud. Temperaturen på dette punkt kaldes den absolutte nul. Nul på Kelvin-skalaen er indstillet på dette tidspunkt. Da der ikke er nogen temperatur under absolut nul, har Kelvin-skalaen ingen negative temperaturer. I denne skala er frysepunktet for vand 273, 15 K og dets kogepunkt er 373, 15 K.

Konvertering mellem Celsius og Kelvin

I både Kelvin- og Celsius-skalaen er forskellen mellem frysepunktet for vand og kogepunktet 100 enheder. Derfor kan vi sige 1 K = 1 grader Celsius. Startpunkterne for begge skalaerne er imidlertid forskellige. Kelvin-skalaen starter ved absolut nul, og i denne skala fryser vandet ved 273, 15 K. På den anden side er i Celsius-skalaen nul (0 grader Celsius) sat til frysepunktet for vand. For at ligestille de to skalaer, siger vi, Frysepunkt af vand = 273 K = 0 grader Celsius. Det vil sige, K = C + 273, 15 eller C = K - 273, 15.