Hvad er smeltepunktet af aluminium?

Aluminium er et metal fundet i anden række og gruppe 13 på det periodiske bord. Det er det tredje mest rigelige element efter ilt og silicium, der findes i jordens jordskorps. Aluminium forekommer naturligt i forbindelser, men aldrig som rent metal. Processen med ekstraktion af aluminium fra dets forbindelser er en udførlig og ret vanskelig. Aluminium er et nyttigt og almindeligt metal, der er kendt for at være letvægts, smidbarhed og korrosionsbestandig. Aluminium har tendens til at være lettere at genbruge end at rense fra malmer. Det er også sikkert nok, når det kommer i kontakt med huden og bruges omkring mad.

Hvad er smeltepunktet af aluminium?

Smeltepunktet for et stof defineres som den temperatur, ved hvilken stoffet ændrer sig fra et fast stof til en flydende tilstand, men ved et bestemt atmosfærisk tryk. Det er ved smeltepunktet, at et stofs flydende og faste tilstande eksisterer i ligevægt. Et stofs smeltepunkt afhænger dog hovedsageligt af tryk; Det er ofte specifikt ved et standardtryk i referencematerialer. Et stofs smeltepunkt betegnes også som liquidus, liquefaction point eller solidus. Smeltepunktet for aluminium er 659 grader Celsius eller 1218 Fahrenheit.

Hvad er formålet med at bestemme smeltepunktet for et stof?

Et stofs smeltepunkt er en væsentlig fysisk egenskab. Hovedformålet med bestemmelse af kogepunkter og smeltepunkter for stoffer under et laboratorieeksperiment er at bruge resultaterne til at hjælpe med at identificere urenheder i disse stoffer eller ukendte stoffer. Et ukendt faststofs smeltepunkt kan bruges til at identificere det ved at sammenligne det med en række andre potentielle faste stoffer og deres smeltepunkter gør således en match for at identificere det faste stof. Desuden er formålet med at kende et stofs smeltepunkt at anvende dens smeltepunktsinterval for at hjælpe med at bestemme dets generelle renhed. I den henseende er jo større smelteområdet af substansen, desto mindre ren substansen er, desto mere smeltepunktsintervallet falder, jo renere substansen.

Faktorer der påvirker smeltepunktet af stoffer

Smeltepunktet af et stof varierer fra et stof til et andet. For eksempel smelter isen ved 0 grader Celsius ved 218 grader Celsius, og aluminium er 219 grader Celsius. Derfor påvirker visse ting smeltepunkterne for forskellige stoffer. Faktorer der påvirker smeltepunktet af stoffer indbefatter intermolekylære kræfter, ionbindinger smeltepunktsvariationer, molekylernes form og molekylstørrelsen. En ren sammensætning, som er krystallinsk, har sædvanligvis et mere præcist smeltepunkt og smelter således fuldstændigt over et lille temperaturområde, der ikke overskrider 0, 5-1 grader Celsius. Hvis et sådant stof indeholder selv den mindste mængde urenheder, produceres depression sædvanligvis i frysepunkterne, der viser en stigning i smeltepunktsintervallets bredde. Hvis et smeltepunktsinterval er over fem grader betyder det, at stoffet er urent .

Anvendelserne af aluminium

Aluminium er en af ​​verdens mest anvendelige metaller. I sin rene form anvendes aluminium primært af elektronikindustrien til at lave harddiske, lederspor på siliciumchips og kondensatorfolie. Når metallet legeres med andre metaller som silicium, zink, kobber og magnesium, bliver det endnu stærkere. En anden væsentlig anvendelse af aluminium er i fremstillingen af ​​drikkevarebeholdere og folien, der anvendes til beskyttelse af mad og en række køkkenredskaber.