Hvor langt er Mars fra solen?

Mars er et af planeterne i solsystemet. Det er den fjerde planet fra solen, efter kviksølv, venus og jord. Mars er den næstminste planet efter kviksølv. Mars er opkaldt efter en romersk krigsherre. Det karakteristiske træk blandt de astronomiske organer er det rødlige udseende på overfladen. Herudover er Mars en jordisk planet med naturlige træk, såsom dale, ørkener og også kapsler af polaris som dem, der findes på Jorden. Mars tager 687 jorddage til at dreje rundt om Solen; dette kaldes martsåret. Afstanden fra Mars til Solen er vanskelig at beregne præcist, da Mars har forskellige baner.

Hvem fastslog afstanden?

Hvor langt fra hinanden Mars er fra Solen blev først bestemt i 1672 af Mr. Giovanni Cassini. Giovanni anvendte parallaxmetoden. Sammen med astrolog, Jean Richer, måler de Mars 'position og triangulerer denne afstand med den kendte afstand mellem fransk Guyana og Paris. Nøjagtigheden af ​​nøjagtigheden på dette tidspunkt afvigende med kun 7% fra det, der for tiden er acceptabelt ved hjælp af moderne måleinstrumenter.

Hvor langt er Mars fra Solen?

Mars har den mest konsistente kredsløb blandt alle planeter. Den excentriske kredsløb sikrer konsistens i afstand fra solen. Der er to afstande. Den første er aphelion, der henviser til den fjerneste afstand Mars kan være fra Solen, mens perihelion henviser til den nærmeste planet kan være til Solen. På aphelion er planeten 249 millioner kilometer (154 millioner miles) fra solen, mens perihelion Mars er 206 millioner kilometer (128 miles) fra Solen. Perihelion og aphelion skifter hvert andet år. Den gennemsnitlige afstand fra solen til Mars uden at overveje perihelion og aphelion er ca. 230 millioner kilometer (143 millioner miles).

Afstanden fra Solen til Mars kan også måles i lyse år. Et lysår refererer til afstandslyset rejser per jordår. Den omtrentlige afstand mellem solen og Mars er 0.000024155306893301653 lysår. Denne parameter hjælper astronomer til at beregne afstanden i det interstellære rum.

Hvor lang tid tager sollys til at nå Mars?

Afstanden mellem Solen og Mars ændres, da planeten kredser solen. Ikke desto mindre tager sollys i gennemsnit ca. 760 sekunder eller tolv minutter og fyrre sekunder for at nå Mars. Mængden af ​​tid beregnes ved at dividere den gennemsnitlige afstand i meter ved lysets hastighed. Lysets hastighed er 299.792.458 meter per sekund. Til sammenligning tager sollyset otte minutter og nitten sekunder at nå jorden.

Hvor langt er Mars fra Solen i Astronomiske Enheder?

Astronomiske enheder, også betegnet som AU, refererer til en enhed til måling af længden mellem solen og planeterne. AU varierer imidlertid fra aphelion (maksimum) til perihelion (minimum). AU er et universelt anerkendt målestok for at kende afstanden mellem alle solsystemer. Den gennemsnitlige Mars til Sun-afstand er 1, 52 AU i to decimaler. Alderen varierer mellem 1, 38 AU og 1, 666 AU afhængigt af om det er henholdsvis perihelion eller aphelion. Til sammenligning er den astronomiske afstand fra Jorden en AU.