Lande, der grænser op til de fleste andre lande

Internationale grænser er ofte mere politiske end kulturelle, da mennesker og der sædvanligvis synes at finde en vej på tværs af dem, hvad enten de er lovligt eller ulovligt. Nogle af grænserne i verden giver mulighed for nem adgang mellem nærliggende nationer, mens andre er præget af hegn, patruljer og trussel om død eller fængsel for dem, der adlyder deres grænser. Nedenfor har vi listet de lande i verden, der grænser op til de fleste andre, der hver har mindst 8 naboer. For vores formål har vi opført Macau og Hong Kong som separate lande, der grænser op til Kina.

11. Zambia (8 naboer)

Zambia er et lille landbundet land beliggende i det sydlige Afrika. Omfatter et samlet areal på omkring 752.615 kvadratkilometer, svarer landet omtrent til størrelsen af ​​den amerikanske delstat Texas. Zambia har i alt 5.664 kilometer landegrænser, der deler sine grænser med 8 afrikanske lande. Det drejer sig nemlig Demokratiske Republik Congo om 1.930 kilometer, Angola for 1.110 kilometer, Malawi for 837 kilometer, Mozambique for 419 kilometer, Tanzania for 338 kilometer, Namibia for 233 kilometer, Zimbabwe for 797 kilometer og Botswana for mindre end 1 kilometer (0, 62 miles). Selv om befolkningen i Zambia består af 7 hoved- og 75 mindre stammer, har der i de senere år også været en stor tilstrømning af flygtninge fra nabolandene Angola og Den Demokratiske Republik Congo.

10. Tyrkiet (8 naboer)

Tyrkiet deler en unik beliggenhed på verdensplanen med et areal på 756.816 kvadratkilometer i Vestasien (Anatolien) og et areal på 23.764 kvadratkilometer i Sydøsteuropa (Thrakien). Landet deler sine grænser med et stort antal europæiske og asiatiske lande. Det er afgrænset mod nord ved Sortehavet, nordøst for Armenien og Georgien, mod øst af Aserbajdsjan og Iran, vest og sydvest ved Middelhavet, sydøst for Iran og Syrien og nordvest for Grækenland og Bulgarien. I hele sin historie har den kritiske placering af Tyrkiet fungeret som en bro for udveksling af tanker og kultur mellem den europæiske verden og de asiatiske civilisationer, hvilket gør landet til et rigt centrum for kultur og handelsaktiviteter. I øjeblikket står Tyrkiet imidlertid over for en hård situation, der tilbydes af den etniske og sekteriske strids indflydelse, der skaber kaos i dets nabolande i Irak og Syrien.

9. Tanzania (8 naboer)

Det østafrikanske land i Tanzania grænser op til 8 nabolande, herunder Kenya og Uganda mod nord, Mozambique mod syd, Rwanda, Burundi og Den Demokratiske Republik Congo mod vest og Malawi og Mozambique mod syd. Landet opretholder venlige og venlige forbindelser med sine naboer og hjælper dem ofte med at bilægge tvister på en fredelig måde. I september 1999 underskrev Tanzania den østafrikanske samarbejdstraktat med Uganda og Kenya for at fremme økonomisk og regionalt samarbejde mellem landene. Tanzania har i samarbejde med De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge også spillet en aktiv rolle for at hjælpe flygtninge fra nabolandene, især Burundi, Rwanda, Den Demokratiske Republik Congo og Mozambique.

8. Serbien (8 naboer)

Serbien, et land på det sydøstlige Europas Balkanhalvø, er et landlockeret land grænset op af 8 nabolande. Den deler sine grænser mod nord med Ungarn, mod øst med Bulgarien og Rumænien, mod syd med Makedonien og mod vest med Montenegro, Kroatien, Albanien og Bosnien-Hercegovina. Serbien har forholdsvis gode forbindelser med sine naboer. Men grænsekonflikter vedrørende grænsen til Bosnien-Hercegovina langs floden Drina er fortsat et problem.

7. Østrig (8 naboer)

Østrig er et lille alpint bjergagtigt landlockeret land i det sydlige centraleuropa. I nord deler Østrig sine grænser med Den Tjekkiske Republik og i den nordøstlige del er den afgrænset af Slovakiet. De østlige grænser for Alperne deles med Ungarn. Østrig deler også sine grænser med Slovenien i syd, Italien i sydvest, Schweiz og Liechtenstein i vest og Tyskland i nordvest. Østrigs geografiske beliggenhed placerer den på et yderst afgørende centerpunkt i EU. Det er centrum for europæisk trafik mellem de østlige og vestlige lande samt de nordlige og sydlige lande i Europa. Som sådan opretholder Østrigs naboer, alle medlemmer af Den Europæiske Union, sunde bånd til landet, hvilket tillader fri udveksling af kapital, varer og mennesker mellem naboerne.

6. Metropolitan France (8 naboer)

Frankrig har en omtrent sekskantet skitse og ligger mod den vestlige ende af den eurasiske landmasse. Landet grænser mod nordøst i Luxembourg og Belgien og i øst ved Italien, Tyskland og Schweiz. Den franske grænse mod syd deles med landene i Spanien og Andorra og i nord ligger England. I Europa er Frankrig et stort land, der har spillet en ledende rolle i europæisk og verdenshistorie siden middelalderen. Landets største allierede er Tyskland, Italien og Det Forenede Kongerige, som også tilfældigvis er blandt naboerne i Frankrig. Frankrig og dets naboer, som alle er medlemmer af Den Europæiske Union, opretholder venlige forbindelser med hinanden, hvilket giver mulighed for fri udveksling af varer, kapital og mennesker.

5. Tyskland (9 naboer)

Tyskland deler sine grænser med 9 nabolande. På den yderste nordlige del er Tyskland afgrænset af Danmark. I det vestlige Tyskland ligger nederlandsk, luxembourgsk og belgisk og sydvestlig ligger frankrig hele tysk grænse tyskland er delt med østrig og switserland. Tysklands sydøstlige del er delt med Den Tjekkiske Republik, og den østligste grænse støder op til Polen. Tyskland opretholder venlige forbindelser med sine naboer, der er alle medlemmer af Den Europæiske Union og også udviklede nationerne selv. Udveksling af mennesker, varer, tjenesteydelser og kapital mellem disse lande er således tilladt frit, hvilket fører til Tysklands og dets naboeres overordnede økonomiske udvikling.

4. DR Congo (9 naboer)

Den Demokratiske Republik Congo (DRC) er det næststørste land i Afrika og er landlåst på alle sider undtagen den 25 kilometer lange kystlinie, der deles med Atlanterhavet. Mod nord for dette land ligger Den Centralafrikanske Republik, Republikken Congo og Sudan mod øst. DR Congo er afgrænset af Burundi, Uganda, Tanzania og Rwanda. Zambia ligger sydøst for landet og Angola mod sydvest. DR Congo er i øjeblikket i beslaglæggelse af en borgerkrig, der har trukket militære styrker fra sine ugandiske, rwandiske og burundiske naboer, der hjælper brændstof til oprørsbevægelsen og dermed ødelægger forbindelserne mellem DR Congo og disse lande. Forskellige opstandsgrupper udnytter også den politiske ubalance i landet for at infiltrere DR Congo og bruge den som base for at angribe nabolandene.

3. Brasilien (10 naboer)

Brasilien deler sine grænser med 10 andre sydamerikanske lande og territorier; nemlig Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay, Fransk Guyana (et oversøisk departement og Frankrig), Paraguay, Guyana, Peru og Surinam. Blandt disse lande deler Brasilien det stærkeste, mest magtfulde og dog komplekse forhold til sin nabo Argentina. Selvom der var indledende perioder med afdæmpede tvister mellem de to lande, var forholdet ikke helt modsat på noget tidspunkt. Et stort volumen af ​​handel og befolkningsmigration mellem disse to lande har også skabt tættere bånd mellem disse to lande. Brasilien deler også stærke obligationer med Paraguay og giver hav adgang til den landlockede nation via sin egen havn.

2. Rusland (14 naboer)

Med en række grænser på i alt 20.241 km, har Rusland det næst længste antal landgrænser blandt verdens lande. Landet deler sine grænser med 14 separate, nabostater, suveræne lande. I syd deler Rusland sine grænser med Nordkorea, Mongoliet og Kina, Georgien, Kasakhstan og Aserbajdsjan. Russiske grænser i sydvest og vest deles med Ukraine, Estland, Hviderusland, Letland, Litauen, Polen, Norge og Finland. Rusland har ekstremt komplekse forbindelser med sine nabolande. I 2014 grundlagde Rusland den eurasiske økonomiske union med nabolandene Kasakhstan, Kirgisistan, Hviderusland og Armenien for at fremme den økonomiske udvikling inden for og mellem de enkelte deltagende lande. Ruslands forsøg på at genoprette indflydelse i det tidligere sovjetiske rum og forsøger at økonomisk straffe naboer, der etablerer bånd til EU, udøver nogle belastninger på landets forbindelser med sine naboer.

1. Kina (16 naboer)

Det næststørste land i verden efter landområde deler Folkerepublikken Kina sine internationale grænser med 14 suveræne stater og 2 særlige territorier. Landet grænser op til Nordkorea og Rusland i nordøst og Mongoliet i nord. Grænser til Kina mod syd er lande i det indiske subkontinent, herunder Indien, Bhutan og Nepal. Vietnam, Laos og Myanmar ligger til sydøst for Kina og Pakistan i dets sydvestlige del. De vestlige grænser i Kina deles med landene i Afghanistan, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan. Udover disse 14 lande deler Kina også en 3 kilometer lang grænse med Macau, et portugisisk område indtil 1999, samt en 30 kilometer lang grænse med det tidligere britiske område Hongkong. I dag er Hong Kong og Macau autonome, særlige administrative regioner i Kina. Med landegrænser på i alt 22.117 kilometer har landet det længste system af landgrænser i verden.