Hvilken type regering har Burkina Faso?

Burkina Faso er et lille land i Vestafrika, som blev uafhængigt i 1960. Landet har været plaget af militære kuponer og diktatorisk lederskab i løbet af sin historie. Regeringssystemet i Burkina Faso er en halvpræsidentiel republik, hvor statsoverhovedet er præsidenten, mens regeringschefen er premierminister.

Forfatningen

Burkina Fasos forfatning er den højeste lov i landet, og Burkina Faso har vedtaget adskillige forfatninger siden uafhængighed i 1960. Den første forfatning blev vedtaget den 27. november 1960, hvor der blev oprettet tre regeringsgrene. Denne forfatning blev imidlertid suspenderet i 1966 af præsident Lamizana, som også opløst lovgiveren, idet han antog en absolut administrerende og lovgivende myndighed. Landets anden forfatning blev vedtaget i 1970, der dikterede genoprettelsen af ​​alle demokratiske institutioner, men blev senere suspenderet i 1974 efter oprettelsen af ​​en militær regering. Den tredje forfatning blev oprettet i 1977, men blev hurtigt afskaffet efter et militærkupp i 1980. Den nuværende forfatning blev vedtaget i 1991 og blev senere ændret i 2000.

Executive Branch of Government

Burkina Fasos forfatning bestemmer oprettelsen af ​​den udøvende filial, hvis primære funktion er gennemførelsen af ​​regeringens politikker samt at være bevarer af nationens interesser i internationale anliggender. Den udøvende afdeling består af præsidenten, premierministeren og kabinettet. Valg af præsidenten er ved en populær afstemning under demokratiske valgvalg, der finder sted hvert femte år. Forfatningen forudsatte oprindeligt en syv-årig præsident, men loven blev ændret i 2000, og sigtet blev reduceret til fem år. Præsidenten er med lovgivers samtykke bemyndiget til at udnævne premierministeren. Den udøvende gren af ​​Burkina Faso er blevet plaget af militære kupper i hele landets historie, hvor landet har syv regeringschefer, idet de har fået uafhængighed, hvoraf mange har haft regimer, der alvorligt underminerede forfatningen.

Lovgivende gren af ​​regeringen

Burkina Faso har i praksis et unicameral parlamentarisk system bestående af nationalforsamlingen med 127 pladser, hvis medlemmer vælges i en valgkreds med flere sæder ved proportional repræsentation, og de tjener fem år. Ifølge den ændrede forfatning skal Burkina Faso i teorien have et bikameralt parlament bestående af senat og nationalforsamling. Senatet eksisterer imidlertid ikke, og der er kun ét kammer i den nationale forsamling. Landets sidste valg blev afholdt den 29. november 2015, og det næste valg vil blive afholdt i 2020.

Senatet

Senatet er lovgiverens overhus og blev oprettet i 2012 gennem ændringer af forfatningen. Det oprindelige overhus (Repræsentanternes Kammer) blev afskaffet i 2002, hvilket gjorde landets lovgiver et unicameral kammer. Den nuværende senat eksisterer dog kun i teorien, hvor regeringen ikke gennemfører bestemmelserne for dens oprettelse. Ifølge 2012-ændringen skal senatets medlemmer trækkes fra kommunerne, de religiøse myndigheder og repræsentanter for arbejdstagere, arbejdsgivere og Burkina Faso-borgere, der er bosiddende i udlandet.

Nationalforsamlingen

Nationalforsamlingen er lovgiverens nederste kammer, og det er det eneste lovgivende kammer, der eksisterer i praksis. Nationalforsamlingen består af 127 medlemmer, hvoraf 111 vælges i provinsvalg, mens 16 medlemmer vælges i nationale valg. Medlemmerne vælges gennem et proportional repræsentationssystem. Den nationale forsamlings primære rolle er formuleringen af ​​lovgivningen, men det er også involveret i udnævnelsen af ​​premierministeren. Præsidenten for nationalforsamlingen er leder for nationalforsamlingen, og deres primære rolle er at føre formandskab for parlamentariske procedurer og vælges med et absolut flertal af medlemmerne af parlamentet.

Retlige afdeling af regeringen

Domstolens primære funktion er retsplejeadministrationen, og det højeste retsvæsen i Burkina Faso er appelkammeret ( Cour de Cassation ), efterfulgt af statsrådet og forfatningsrådet. Andre underordnede domstole omfatter appelinstanser, højesteret, førsteinstansdomstoler, distriktsdomstoler, specialdomstole og sædvanlige domstole.