Hvilke lande grænser Luxembourg?

Det lille land i Luxembourg, der officielt er kendt som storhertugdømmet Luxembourg, dækker et samlet areal på mindre end tusind kvadratkilometer (998, 6). Beliggende i den vestlige del af Europa, er nationen i Luxembourg hjem for ca. 593.921 mennesker, en figur, der kun udgør 0, 01% af verdens samlede befolkning. Et stort flertal (ca. 87%) af landets borgere bor i byområder i Luxembourg.

Landets hovedstad, Luxembourg City, sammen med Bruxelles (Belgien) og Strasbourg (Frankrig), fungerer som en af ​​tre hovedstæder i Den Europæiske Union. Luxembourg er et demokratisk land ledet af en forfatningsmæssig monark, en stilling, der for tiden afholdes af storhertug Henri. Luxembourg har den unikke forskel på at være den eneste storhertugdøde tilbage i hele verden. Luxembourg deler en grænse med tre større lande; Belgien, Tyskland og Frankrig.

Luxembourg-Belgien grænse

Den s-formede grænse mellem Luxembourg og Belgien blev etableret i 1839, men tog ikke sin nuværende form til 1919. Grænsen løber i alt 91 miles og omfatter 507 grænsemærker. Den sydlige del af grænsen begynder ved krydset mellem Frankrigs, Belgiens og Luxembourgs landegrænser og slutter i nord ved krydset mellem landene i Tyskland, Belgien og Luxembourg.

Grænsekryds mellem Luxembourg og naboland Belgien finder regelmæssigt sted gennem forskellige byer og kommuner i almindelighed, herunder Athus, Aubange, Gouvy, Leithum, Pétange, Rodange og Martelange.

Grækenland Luxembourg-Belgien blev oprindeligt etableret, efter at Belgien fik sin uafhængighed fra Nederlandene efter London-konferencen i 1831. På det tidspunkt blev en del af territoriet under storhertugdømmet Luxembourg overdraget til Belgien. I denne periode i sin historie styrede Belgien stadig den fransktalende del af Luxembourg såvel som Arlon-regionen.

Den belgiske-luxembourgske grænse blev underlagt en officiel ændring efter gennemførelsen af ​​Versailles-traktaten i 1919. Den væsentligste udvikling, der hidrørte fra dette var, at Luxembourg endnu engang tog kontrol over sin fransktalende region.

Luxembourg-Tyskland grænse

Grænsen, der adskiller de europæiske lande i Luxembourg og Tyskland, strækker sig over 85 miles og løber gennem de tyske områder i Rheinland-Pfalz og Saarland. Denne internationale grænse løber fra det sydlige område nær Schengen og slutter ved Ouren. Til dels skyldes den regionens lange historie med politisk og militær konflikt, at grænsen har gennemgået en række ændringer gennem årene. Oprindelig etableret i 1816, blev grænsen genopbygget i 1890, så igen i 1959, og kun for at tage sin nuværende form i 1984.

Med hensyn til geografi følger grænsen mellem Tyskland og Luxembourg strengt de stier, der er etableret af regionerne vandveje. I nord er denne vandkilde den Our River, der løber en længde på 48 miles gennem nationerne Luxembourg, Belgien og Tyskland. Mod syd følger grænsen Mosel, en 339 mil lang biflod af den større Rhinen. Den midterste del af grænsen følger Sauer, en 107 mil biflod af Moselfloden.

Grensen mellem Luxembourg og Tyskland har gennemgået mange ændringer i sin historie. I 1815 blev grænsen oprettet ved Wienerkonventionerne, men dette ændrede sig i 1815 og 1816 efter aftaler mellem luxembourgske og preussiske regeringer. I 2. verdenskrig lykkedes det tyske styrker at vedlægge Luxembourg, men det sluttede i 1944 efter krigens afslutning. I 1949 fik Luxembourg kontrol over flere tyske territorier, herunder Kammerwald, men det varede kun i ti år, indtil det omtvistede område gik tilbage til tysk kontrol. Den nuværende internationale grænse mellem disse to lande blev etableret i 1984 i henhold til Grenzvertrag-grænsekonventionen.

Blandt de populære steder, der ligger på grænsen mellem Tyskland og Luxembourg, er den tyske by Trier, der er hjemsted for ni UNESCOs verdensarvsteder samt stedet for forskellige strukturelle rester fra den romerske æra. Byen trækker også besøgende på grund af det faktum, at det var fødestedet for økonom / politisk teoretiker / social revolutionær Karl Marx. I Trier kan gæsterne besøge Karl Marx House, som i 1818 var den bygning, hvor fader til kommunisme og socialisme blev født. Ejendommen er nu blevet til et museum.

Grænsen mellem Luxembourg og Frankrig

Den nuværende grænse mellem Luxembourg og Frankrig blev etableret i 2007 og løber en længde på 45 miles. I Frankrig er de byer og regioner, der grænser direkte til Luxembourg, Lorraine, Moselle og Meurthe-et-Moselle. Blandt de mange grænseovergangsområder mellem Luxembourg og Frankrig er byerne Mondorf-les-Bains, Pétange, Rumelange (i Luxembourg) og Mondorff (i Frankrig).

I modsætning til mange internationale grænser er grænsen mellem Luxembourg og Frankrig kendt som en "smeltepotte grænse" eller en åben grænse, der gør det muligt for et stort antal borgere regelmæssigt at komme fra land til land. Det er blevet anslået, at ca. 94.697 franske statsborgere rent faktisk arbejder i Luxembourg. Denne grad af grænseoverskridende samarbejde opnås på grund af gennemførelsen af ​​Karlsruhe-aftalen, der omfatter nationerne i Schweiz, Frankrig, Tyskland og Luxembourg. Regionen nyder også fordel af fransk-luxembourgsk regeringskommission inden for den såkaldte storregion (Tyskland, Belgien, Frankrig, Luxembourg).

Grækenland Luxembourg-Frankrig er præget af en stor grad af gensidig samarbejde mellem de to nabolande. På grund af dette nytter begge nationer økonomisk såvel som med hensyn til nem transport og den overordnede livskvalitet, som borgerne i begge lande nyder.

Populære steder at besøge langs grænsen mellem Luxembourg og Frankrig omfatter de franske byer Metz og Verdun. Metz ligger ved krydset mellem Mosel- og Seille-floderne. Byen er blevet kendt for sin vægt på byøkologi inklusive omfattende offentlige haver og grøn offentlig transport. Den lille by Verdun nær grænsen fik først verdensomspændende opmærksomhed under Første Verdenskrig, da voldsomme kampe i området varede i elleve måneder og resulterede i tyske tyske tab, der anslås at omfatte 400.000 dødsfald. Den historiske by var også stedet for slaget ved Verdun, som blev kæmpet i 1792 mellem de franske og preussiske hære.