De 10 største søer i Danmark

Danmark er et land i Nordeuropa og er en del af Skandinavien. Det officielle kongedømme Danmark består af en halvø i det nordlige kontinent, Jylland og en øhav på 443 øer, hvoraf kun 74 er beboede. Landet har tusindvis af navngivne og ikke navngivne søer fordelt over hele fastlandet og forskellige øer. Arresø er Danmarks største sø efter område. De største søer i Danmark fremhæves nedenfor.

Største Søer i Danmark

1. Arresø

Arresø er Danmarks største sø for område, der dækker 39, 7 km2, og ligger i den nordlige del af øen Sjælland. Arresøkanalen dræner søen og tømmer ind i Roskilde Fjord. Arresø var tidligere en fjord, men blev afskåret fra havet ved tektonisk aktivitet, der forårsagede en stigning i landet mellem det og havet. I dag er søen kendt for sin blomstrende og aviære mangfoldighed, og dens levested er beskyttet af Kongernes Nordsjælland National Park. Turister kan nyde bådture på søen, mens de besøger nationalparken.

2. Lake Esrum

Esrum er Danmarks næststørste sø med et areal på 17, 4 km2. Søen ligger i det centrale Nordsjælland og dets vestlige landegrænser Gribskov, som er en af ​​landets største skove. Fredensborg Slot, som er en officiel bopæl for Danmarks kongelige familie, ligger på den sydøstlige bred af søen Esrum. Søen indeholder en bred vifte af fisk, såsom nord gedde og europæisk aborre. Fiskeri i Ersum er dog begrænset til lystfiskeri. Udover fisken befinder forskellige fugle sig i søen, herunder tufted duck, almindelig goldeneye, mallard, Eurasian coot, mute swan, som tiltrækker naturelskere.

3. Mossø

Mossø er landets tredje største sø med et areal på 16, 5 km2. Søen ligger i den østlige del af Jylland, nær byen Skanderborg. Mossø har et rigt fugleliv og er en del af et internationalt fuglebeskyttelsesområde Natura 2000. Søen har en dybde på 22 m, og den primære tilstrømning er Gudenå, som er den længste flod i Danmark.

4. Stadil Fjord

Stadil Fjord er Danmarks fjerde største sø med et areal på 16, 2 km2. Til trods for sit navn er Stadil Fjord ikke forbundet med havet, men er en ferskvands sø. Søen og det omkringliggende område er kendt for sin spektakulære naturlige skønhed, og det tætte fladt landskab ved bredden består af røde skove, landbrugsjord og enge. Stadil Fjord er et af Danmarks reneste søer og tilbyder gode betingelser for vandrere og cyklister.

5. Saltbæk Vig

Med et areal på 16, 1 km2 er Saltbæk Vig Danmarks femte største sø. Det er en brak sø beliggende i Vestsjælland og blev dannet som følge af et mislykket indeslutningsprojekt. Området omkring Saltbæk Vig er hjemsted for mangfoldig flora og en række fuglearter.

Den dybeste sø i Danmark

Danmarks dybeste sø, Furesø, har en maksimal dybde på 37, 7 m. Det står også som landets syvende største sø med hensyn til område.

Liste over de 10 største søer i Danmark ved overfladeareal

RangOverfladeareal (km2)
1Arresø39, 7
2Lake Esrum17, 4
3Mossø16, 5
4Stadil Fjord16.2
5Saltbæk Vig16.1
6Tissø12.5
7Furesø9.4
8Skanderborg sø8.7
9Søndersø8.4
10Tystrup så6.6