25 højeste indkomst indtjening lande i verden

Bruttonationalindkomsten (BNI) er summen af ​​værditilvæksten for alle varer og tjenesteydelser, der produceres i et bestemt land, herunder udenlandske investeringer, hvortil der tilføjes produktafgifter (ekskl. Subsidier) og den værdi, der tjenes af nationen gennem oversøiske ventures. BNI pr. Indbygger repræsenterer det samlede BNI divideret med alle mid-årige beboere i landet og er generelt repræsenteret i amerikanske dollars. Omregningen mellem den lokale valuta og de amerikanske dollars sker ved at anvende vekselkursmetoderne på Verdensbankens atlas.

BNI's betydning

Rigdom og sundhedstilstand blandt en befolkning er meget vigtig, fordi de økonomiske forhold for enhver enkeltperson kan blive begrænset af de midler, de råder over for dem personligt, og den infrastruktur, der omgiver dem. Endvidere udgør lykkeligere og sundere mennesker lykkere og sundere husstande, lokalsamfund og lande, hvilket ofte fører til større arbejdskapacitet, hvilket yderligere vil øge BNI, hvilket udgør en positiv tilbagekoblingssløjfe. Inden for disse socioøkonomiske sammenhænge har vi opregnet de lande med de største BNI pr. Indbygger og vist, hvordan det generelt fører til øget velfærd for sådanne landes folkeslag.

Norges Naturressourcer

Ifølge Data World Bank har Norge, med BNI pr. Indbygger på 103 tusind USD, den største BNI pr. Indbygger i verden. Norge har en velstående økonomi, veludviklet i både stats og privat sektor. Landet er desuden rig på naturressourcer, og regeringen kontrollerer mange nøgleområder i naturressourceøkonomien, såsom petroleumssektoren. Selvom landet valgte ikke at deltage i EU, opretholder det stadig gode handelsforbindelser med sine naboer som medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Landet bruger 9% af sit BNP til sundhed, sikrer, at hele befolkningen har adgang til et af verdens største sundhedssystemer. Ligesom mange andre lande står Norge over for de sundhedsmæssige udfordringer, der skyldes velstand og moderne livsstil, hvor mange mennesker har skrivebordsjob og dermed skal udføre mindre fysisk krævende arbejde. Udover tendenser med faldende fysisk aktivitet giver den velhavende økonomi folk mulighed for at få lettere adgang til næringsmæssigt dårlige, kalorisk tætte fødevarer, alkohol, tobak og rekreative stoffer. Uanset om det overordnede Norge har et af verdens stærkeste velfærds- og sundhedssystemer.

Beskæftigelse i Qatar

Qatar, ifølge Data World Bank, er det andet land med største BNI pr. Indbygger på 92 tusind dollars. Qatar er et velhavende land, der er præget af stærke olie- og naturgasektorer, og stadig vigtigere industri- og finansielle servicesektorer. Landets økonomiske politikker er rettet mod at gøre landets naturgasreserver så bæredygtige som muligt, samtidig med at de øger indenlandske og udenlandske investeringer i ikke-energisektorer. Landet er blandt de øverste rækker i verden med hensyn til at have en af ​​de laveste arbejdsløshedsrenter. Med et velhavende land og en velhavende befolkning har Qatar's sundhedssystem også gennemgået betydelige forbedringer, hovedsageligt som følge af offentlige investeringer. Som med Norge har Qatar landsdækkende sundhedssystem dækning, der fremmer en lang levetid blandt beboerne. Faktisk er god folkesundhed en af ​​de primære mål for regeringen. Qatar's vigtigste sundhedsmæssige bekymringer er sygdomme i moderne livsstil, såsom fedme og diabetes, men også fødselsdefekter er hyppige forekomster her.

Synopsis of GNI Research

Efter Norge og Qatar er Macau med omkring 76 tusind USD i BNI pr. Indbygger, Luxembourg med et BNI på 76 tusind pr. Indbygger, og Australien med et BNI pr. Indbygger på 65 tusind. Som det fremgår af vores liste, er høj BNI karakteristisk ledsaget af veludviklede økonomier og høj livskvalitet. Sagerne i Norge og Qatar viser os især, at der klart er en stærk sammenhæng mellem BNI pr. Indbygger og rigdom og sundhed i et lands befolkning.

Bruttonationalindkomst (BNI) pr. Capita By Country

  • Se oplysninger som:
  • Liste
  • Diagram
RangLandBruttonationalindkomst pr. Indbygger (amerikanske dollars)
1Norge$ 103.630
2Qatar$ 92.200
3Macau$ 76.270
4Luxembourg$ 75.990
5Australien$ 64.540
6Sverige$ 61.610
7Danmark$ 61.310
8Forenede Stater$ 55.200
9Singapore$ 55.150
10Holland$ 51.890
11Canada$ 51.630
12Østrig$ 49.670
13Kuwait$ 49.300
14Finland$ 48.420
15Tyskland$ 47.640
16Belgien$ 47.260
17Irland$ 46.550
18Forenede Arabiske Emirater$ 44.600
19Det Forenede Kongerige$ 43.430
20Frankrig$ 42.960
21Japan$ 42.000
22Hong Kong$ 40.320
23Israel$ 35.320
24Italien$ 34.270
25Spanien$ 29.440