Lande med de værste stigninger i drivhusgasemissioner siden 1990

Drivhusgasser er til stede i jordens atmosfære, der hjælper med at varme jorden, da de absorberer termisk infrarød stråling. Disse drivhusgasser spænder fra ozon, nitrogenoxid, methan, vanddamp til kuldioxid. De fanger varme fra atmosfæren og opvarmer jordens overflade, hvilket er godt, fordi jordens overflade ville være omkring -18 ° C uden den handling. Jordens atmosfære har altid opretholdt drivhusgasser, der tillader sådan handling, men problemet starter, når meget store mængder af disse drivhusgasser begynder at ophobes. Som følge heraf er den generelle virkning katastrofal global opvarmning.

Kilder til drivhusgasser

Skove, der er skåret ned for slash-and-burn landbrug og andre former for udvikling og forarbejdes til produktion af varer og brændstof, frigiver i atmosfæren betydelige mængder kuldioxid. Imidlertid fungerer skovene også som kuldioxiddræn, der fjerner gas fra atmosfæren gennem fotosyntese. Men nogle kilder til drivhusgasser tilbyder ikke det samme forhold. En anden alvorlig gas er methan, der udledes i atmosfæren gennem kvæg fordøjelsesprocesser. Produktionen og transmissionen af ​​elektricitet i USA producerer 40% af kuldioxid, 13% nitrogenoxid og 70% svovldioxid, der kun tegner sig for drivhusgasemissioner i USA alene.

Typer af drivhusgasser

Drivhusgasser udsendes også fra torvbrande, forfald af drænet torvmarker, efterbrænding og skovbrande. Antropogene CH4-kilder, fluorholdige gasser (HFC'er, PFC'er og SF6) og N2O-kilder tegner også for drivhusgasemissioner. Industrisektorer kilder omfatter fremstilling, minedrift og konstruktion. Den økonomiske sektor producerer også drivhusgasemissioner fra bygninger, industri og affald (spildevand). Mange menneskelige aktiviteter bidrager også til global opvarmning. En modvirkende faktor, der hjælper med at hoppe sollys ud af jordens atmosfære og overflade er aerosolpartikler. De kommer fra industrielle og bilprocesser.

Lande med foruroligende tendenser

Disse 10 lande har øget deres drivhusemissioner 4-4 gange i de sidste to og et halvt årtier siden 1990. Årsager er befolkningstilvækst, økonomisk nedgang, fattigdom, borgerlig strid, korruption, flygtninge og ukontrolleret ressourceanvendelse . Ækvatorialguinea er nummer et med en stigning på 2, 519% i drivhusgasemissionerne. Anden nummer er Mozambique med en stigning på 829% i drivhusgasemissionerne. Nummer tre er Turks og Caicos med stigning i drivhusgasemissionerne på 702%. Nummer fire er Cambodja med en stigning på 553% af sine drivhusgasemissioner. Nummer fem er Botswana med en stigning på 514% i drivhusgasemissionerne. Nummer seks er Tchad, der øger sine drivhusgasemissioner til 499%. Antal syv er Maldiverne med en 456% stigning i drivhusgasemissionerne. Antal otte er Laos med en stigning i sine drivhusgasemissioner med 437%. Nummer ni er Sudan med en stigning på 431% i drivhusgasemissionerne. Antal ti er Namibia med en stigning på 421% i drivhusgasemissionerne siden 1990.

Konsekvenser af drivhusemissioner

Målte drivhusgasemissioner steg med 47% fra 1990 til 2012. De øgede udledninger af drivhusgasser som følge af menneskelige aktiviteter har ført til alvorlig global opvarmning. Drivhusgaskoncentrationer i jordens atmosfære og emissioner fra samfundsmæssige og andre kilder har ændret sig gennem årene. Virkningerne mest negative vil blive følt af flere generationer, da disse drivhusgasser vil forblive i jordens atmosfære i hundreder af år. Den mest alvorlige implikation er den globale opvarmning, der allerede har startet sin destruktive fase i ismelt, gletsjersmeltning, stigende havniveauer, koralrevblegning, ørkendannelse og tab af planter og planter.

Lande med de værste stigninger i drivhusgasemissioner siden 1990

RangLandStigning i drivhusgasemissioner siden 1990
1Ækvatorial Guinea2519%
2Mozambique829%
3Turks og Caicos702%
4Cambodja553%
5Botswana514%
6Tchad499%
7Maldiverne456%
8Laos437%
9Sudan431%
10Namibia421%