Hvilken type regering har Costa Rica?

Costa Rica's regering fungerer som et præsidentielt repræsentativt demokrati, hvilket betyder, at landet ledes af politikere, der vælges til at repræsentere befolkningens interesser. Disse politikere kan også tilhøre en række politiske partier, som kan arbejde separat for at nå deres politiske mål eller kan danne koalitionsblokke. Costa Ricas forfatning, der blev officielt godkendt i 1949, etablerer udøvende, lovgivningsmæssige og retlige grene til at udføre regeringens ansvar. Denne artikel tager et nærmere kig på hver enkelt.

Executive Branch of Government

Den udøvende afdeling ledes af præsidenten for Costa Rica, som vælges af den almindelige befolkning for at tjene en periode på 4 år. Præsidenten må ikke tjene på hinanden følgende vilkår, og i henhold til forfatningsændringsforslaget fra 2005 skal han vente 8 år før han løber igen til valg. Personen i denne stilling fungerer som både statsoverhoved og regeringschef ved hjælp af to vicepræsidenter. Vicepræsidenterne løber på samme afstemning med præsidenten og er medlemmer af samme politiske parti.

Præsidenten er ansvarlig for udnævnelsen af ​​ministre til at tjene på Ministerrådet og for hvert år at forelægge lovgivningsorganet de vigtigste spørgsmål, der skal behandles om regeringen og landet. Desuden har præsidenten vetoret over lovgivningsmæssige regninger med undtagelse af det årlige budget.

Lovgivende gren af ​​regeringen

Den lovgivende afdeling af regeringen består af den lovgivende forsamling, en unicameral organ. Den lovgivende forsamling består af 57 medlemmer, kaldet deputerede. Disse deputerede vælges af den almindelige befolkning på grundlag af proportional repræsentation, hvilket betyder, at antallet af pladser, som visse politiske partier besidder, er repræsentative for mængden af ​​offentlig støtte, som hver enkelt har. I Costa Rica holdes disse valg i hver af de 7 provinser. Lovgivende varamedlemmer tjener for en 4-årig periode og kan løbe til valg igen efter at have taget et fuldt sigt.

Denne afdeling er ansvarlig for at vedtage lovgivning for at bestemme handlinger og ledelse af den udøvende afdeling. Ministerrådet skal som sådan udføre de love, der er vedtaget af lovgivende forsamling. Regninger, der vedtages af denne lovgivende instans, går videre til præsidenten for at blive underskrevet i loven.

Retlige afdeling af regeringen

Den juridiske gren af ​​Costa Rica opererer uafhængigt af de udøvende og lovgivende grene. Det er opdelt i et hierarki af domstole, herunder arbejdsrettigheder, nederste domstole, kriminalbanken, appelinstanser og højesteret. Højesteret er den højeste domstol og administreres af 25 stedfortrædende dommere og 12 proprietære dommere.

De 12 proprietære dommere udnævnes af lovgivende forsamling til at betjene en 8-årig periode, som automatisk fornyes for en yderligere 8-årig periode, medmindre lovgivningsorganet beslutter andet. De 25 stedfortrædende dommere vælges også af lovgivende forsamling fra en liste på 50 kandidater fra højesterets dommere. Ejere dommere er opdelt i følgende afdelinger: tre afdelinger for afskedigelse (5 dommere hver) og forfatningsdomstolen (7 dommere). Disse dommere udnævner dommere til landets nederste domstole. Derudover har de beføjelse til at afgøre, om lovgivningsmæssige og udøvende handlinger og beslutninger er forfatningsmæssige eller ej.