Hvad er en Abyssal Plain?

Hvad er en Abyssal Plain?

En abyssal slette refererer til et fladt område i havbunden ved en abyssal dybde (10.000 til 20.000 fod). De større abyssal sletter kan være tusinder af kilometer i længde og bredde og er generelt støder op til et kontinent. Meget små overfladevariationer observeres i disse afgrundsflader, og de kan variere dybt med kun 10 til 100 centimeter pr. Kilometer vandret afstand.

Hvor findes Abyssal Plains?

Ca. 40% af jordens havbund er lavet af abyssal sletter, mens resten af ​​havbundens topografi består af undervandshøje, dybgrave og bjergkæder. Abyssal-sletterne findes i de fleste større havområder på vores planet, men er mere almindelige i Atlanterhavet, mindre almindelige i Det Indiske Ocean og ret sjældne i Stillehavet. Sohm Plain i det nordlige Atlanterhav, der dækker et areal på 900.000 kvadratkilometer, er en af ​​de største abyssal sletter i verden.

Formation og sammensætning af Abyssal Plains

Akkumulering af jordafledte sedimenter over lange perioder på havbunden giver anledning til de flade overflader, der er karakteristiske for en abyssal slette. Akkumuleringen af ​​disse aflejringer, som gennemsnitlig 1 kilometer i tykkelse, udjævner den uregelmæssige topografi på havbunden. Men i nogle områder, hvor sedimenter ufuldstændigt begraver den underliggende topografi, kan udgravninger af bjerggrupper eller vulkanske bakker ødelægge disse abyssal sletter. Sediment af silt, sand og grus samt vulkansk aske, vindblæst støv og kemiske præcipitater fra kontinentale margener ind i oceaniske farvande for at danne tætte sedimentbelagte opslæmninger, der deponeres på havbunden ved turbiditetsdrevne strømme . Lag af sådanne sedimenter akkumuleres over langstrakte perioder, hvilket skaber disse abyssal sletter. Foruden uorganiske stoffer bliver organisk materiale, herunder mikroskopiske rester af utallige organismer, også deponeret som lag i disse abyssal-sletter.

Biology of Abyssal Plains

Selvom de oprindeligt anslås at være øde habitater, har forskere for nylig opdaget en høj mikrobiel biodiversitet i abyssalterne. De oceanografiske ekspeditioner udført af Census of Diversity of Abyssal Marine Life har opdaget eksistensen af ​​ca. 2.000 bakterielle, 250 protozoanske og 500 hvirvelløse arter i jordens oceaner. Abyssobrotula galatheae og Pseudoliparis amblystomopsis er de to dybeste marine levende fiskarter registreret indtil nu. Mens nogle af abyssalzonearterne, ligesom de protozoaforaminiferaner, er stort set universelle i deres fordeling, er andre endemiske for nogle specifikke abyssal-sletter eller skyttegrav, såsom visse isopodskræftdyr. På grund af de dybtgående dybder på abyssalvoldene kræver udforskning af sådanne levesteder imidlertid store tilbud om tid, indsats og budgettering, hvilket fører til dannelsen af ​​kun et lavt volumen af ​​data vedrørende de abyssale enkle økosystemer, i det mindste for nu.

Betydningen af ​​Abyssal Plains

Verdens abysielle sletter er områder af høj økologisk, kommerciel og strategisk betydning. Da fisken i de øvre zoner i havet hurtigt bliver udtømt på grund af overfiskning, forventes havfiskeri at udnytte stadig dybere levende havfisker, som på grund af deres langsomme omsætning og længere levetid risikerer at blive truet på endnu hurtigere tid perioder end dem, der i øjeblikket fiskes tættere på havoverfladen. Abyssal-sletterne kan også udnyttes i fremtiden til lovlige eller ulovlige formål, herunder dumpning af farligt affald som radioaktivt affald, der anvendes som begravelsesplads for skibe og olierigge og til anbringelse af spildevand og mudderforbud fra kystnære områder. Abyssal-sletterne kan også være de fremtidige steder for mineral-, olie- og gasudvinding, hvilket gør den dybtliggende havbund, der er modtagelig for miljøforringelse, allerede set at have katastrofale virkninger på land og i lavt vand.