Hvad er den neritiske zone i havet?

I marine biologi henviser den neritiske zone (som også kaldes kysthavet, kystfarvandet eller sublittoriske zonen) til en lavvandede region med en dybde på ca. 660 fod. Zonen, som ligger lidt over kontinentalsokkelens afgang, udgør en af ​​de mest stabile levesteder for havets liv som koraller og fisk. Denne zone udgør et godt habitat, fordi en anstændig mængde sollys kommer igennem, hvilket gør det muligt for de fleste organismer, især fotosyntetiske planter, at trives.

Placering af Neritic Zone

I fysisk oceanografi defineres den neritiske zone som havets område, hvor der er en betydelig mængde energiforbrug samt tidevandsstrømme. I lighed med havbiologi anses denne zone for at strække sig så langt som kontinentalsokkelens kant. Fra fysisk oceanografi er dette det område, hvor samspillet mellem det oceaniske system og kysten forekommer.

Fysiske egenskaber

Zonen har flere egenskaber, herunder en overflod af næringsstoffer og grove sedimenter i bunden og rigelig havbiologi. Vandet i denne zone har også tilstrækkelig ilt til at opretholde livets overflod. Desuden betyder nærheden til atmosfæren planter, at der er tilstrækkelig carbondioxid til overlevelse. Som tidligere nævnt modtager zonen også masser af sollys og har lave saltholdighedsniveauer, hvilket gør det muligt for fotosyntetiske planter at trives. Det lave havbund, der er kendt som den bentiske zone, har højere niveauer af stabilitet end tidevandszonen, som har en mindre dybde i forhold til den neritiske zone.

Zoner inden for den neritiske zone

Bortset fra tidevands- og supralittoriske zoner har forskerne yderligere nedbrudt den neritiske zone i tre. Disse underzoner er infralittoral zone, cirkalittoral zone og subtidal zone. Den infralittorale zone er den zone, hvor alger dominerer og har en dybde på ca. 16, 40 fod under det lave vandmærke. Circalittoral zone er forbi infralittoral og er den region, hvor sessile dyr som østers lever. Den sidste zone ligger under havets tidevandszone, hvilket betyder, at den aldrig har oplevet udsættelse for atmosfæren.

Habitat

Miljøet i denne zone er perfekt til flertallet af det marine liv. For eksempel giver de højere mængder sollys, der er opnået, mulighed for høje produktionsniveauer af fotosyntetiske livsformer, såsom flydende sargassum og phytoplankton. På grund af den høje vækst i disse livsformer findes også andre livsformer, der afhænger af de primære fødevareproducenter i store mængder. Sådanne livsformer omfatter f.eks. Zooplankton, rejer, små fisk og andre frie flydende marine væsner. Væsnerne, der føder på disse fotosyntetiske livsformer, kan også vende og spise hinanden. Følgelig udgør disse livsformer de laveste trofiske niveauer af fødebanen i zonen. Andre væsner af forskellig størrelse kommer også til at leve i zonen på grund af en høj overflod af mad og dermed fuldende de mellemste og højere trofiske niveauer af fødevarenettet.