Amerikanske stater mest berørt af industriel luftforurening

Forurening af kulstofemissioner har været et problem for mange lande rundt om i verden. Klimaændringer fremkaldt af global opvarmning har skabt en følelse af haster blandt verdensledere for at reducere CO2-fodspor og fokusere på grøn energi. På den anden side har de fleste lande som USA en økonomi, der trives på fremstillingen. Flere industrier rundt om i landet fremstiller produkter, der yderst bidrager til valutaindtjeningen og også yder beskæftigelse til mange amerikanske borgere. Disse industrier er imidlertid en stor kilde til forurening på grund af affaldsprodukterne som kemisk affald og giftige dampe, der udledes ind i miljøet. Kraftværker spiller også en stor rolle i industriforurening, og sammen med de tunge industrier tegner de sig for næsten 80% af alle drivhusgasemissioner. Nogle stater er kendt for at være industristater og har en række store og robuste industrier. Bortset fra beskæftigelse, som disse industrier yder til lokalbefolkningen, forurener de også meget miljøet, hvilket medfører lav luftkvalitet og andre sundhedsmæssige komplikationer. Stater med færre industrier og produktionsanlæg er mindre forurenede og har en lavere mængde kulstofemission.

Værste forurenere i USA

Staten ohio har flere produktionsanlæg og er en af ​​de stater, der har en stor elproduktion sektor. De skadelige dampe fra planter og andre industrier gør staten til et af de højest forurenede stater i USA. Ohio er også hjemsted for en kulfabrik, der bidrager med en meget stor mængde drivhusemissioner til miljøet. At skære ned på disse emissioner vil betyde, at Ohio skifter til grøn energi, men det vil være en høj ordre givet betydningen af ​​disse industrier til staten og også til landet som helhed. Kentucky har set sin forureningsniveau stigende fordi myndighederne ikke har været i stand til at finde måder at reducere emissioner fra sine kulfyrede kraftværker, der frigiver en masse giftige dampe i miljøet. Forurening fra sin elektricitetssektor er fortsat stigende og placerer den lige bag Ohio i giftig luftforurening. Stater som Florida har fortsat med at falde ned på listen over stærkt forurenede stater, fordi der har været et bevidst skift fra kul til naturgas, som er meget mindre forurener. Der er også stater som Michigan, der oplever en nedgang i fremstillingen og efterfølgende oplever mindre forurening. Som standard har de fortsat oplevet et fald i luftforurening og ikke gennem en velplanlagt plan for at reducere det samme.

Udvikling i industriel luftforurening

Nogle stater i USA har fortsat oplevet en gradvis nedgang i industriel luftforurening, enten gennem bevidst offentlig politik eller som standard, når fabrikker begynder at lukke butik. At skifte til flere vedvarende energikilder har i høj grad hjulpet nogle stater med at reducere CO2-udslippet, mens i andre, hvor forskellige interessenter fortsat har gjort noget, har luftforurening fortsat steget. Det er tydeligt, at luftforureningen kan reduceres, som det har været tilfældet med Florida, gennem forsætlige tiltag for at skifte til grøn energi.

Amerikanske stater mest berørt af industriel luftforurening

RangAmerikanske staterIndustriel giftig luftforurening (Millioner pund)
1Ohio58.66
2Kentucky51, 87
3Texas41.58
4Indiana40.37
5Pennsylvania40, 27
6Georgien37, 28
7North Carolina30.77
8Florida29.32
9Tennessee26.38
10South Carolina26.23
11Alabama25.84
12Michigan25, 64
13Illinois23, 81
14Virginia23.63
15West Virginia22.36
16Mississippi16.11
17Wisconsin12, 51
18Missouri9, 50
19Maryland5, 57
20Delaware3, 40